نگرانی برخی نمایندگان از احتمال معامله‌گری بر سر بازنگری پیمان امنیتی با امریکا

نگرانی برخی نمایندگان از احتمال معامله‌گری بر سر بازنگری پیمان امنیتی با امریکا
برخی نمایندگان مجلس از احتمال معامله‌گری بر سر تصمیم بازنگری پیمان امنیتی با امریکا از سوی مجلس ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از اعضای مجلس در نشست امروز شنبه (31 سنبله) مجلس نمایندگان می‌گویند که پس از تصمیم بازنگری پیمان، سفارت امریکا تلاش دارد تا مجلس از این تصمیم خود عقب نشینی کند. عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس نمایندگان گفت: "حرف‌های وجود دارد که گپ است که پس از تصمیم بازنگری پیمان امنیتی، نمایندگان امریکا به پارلمان رفت و آمد می‌کنند با نمایندگان و هیئت اداری دیدار کرده اند؛ اگر از بازنگری پیمان امنیتی عقب گرد شود خطرش بزرگتر از روزی است که ما امضا کردیم." آقای رحمانی افزود، هنگام تایید پیمان امنیتی از سوی مجلس، از سفارت امریکا در کابل آوازه شد که پول‌های هنگفتی را برای تایید این پیمان از سوی مجلس به مصرف رسانده است و اگر مجلس بار دیگر عقب گرد کند بازهم این اتهام‌ها تازه خواهند شد. او گفت: "امریکا در 17 سال گذشته زیر نام همین پیمان امنیتی در افغانستان جنایت کرده و نباید از این جنایت‌ها چشم پوشی شود و باید کسی نشان دهد که کدام مواد این پیمان همانطوری که گفته می‌شد برای مردم افغانستان نان داده و یا امنیت کشور را تامین کرده است." عبدالستار خواصی دیگر عضو مجلس نیز گفت که پیمان امنیتی وثیقه مرگ مردم افغانستان است و طوری که دیده می‌شود مجلس از تصمیم بازنگری خود عقب نشینی کرده است. آقای خواصی افزود که این عقب گرد به تلاش مسوولان سفارت امریکا صورت گرفته است. با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان تاکید کرد که دو کمیسیون مجلس موظف به بازنگری پیمان امنیتی با امریکا شده و این کمیسیون‌ها باید وظایف خود را انجام داده و به مجلس گزارش دهند. آقای ابراهیمی افزود که مجلس در روشنایی گزارش کمیسیون‌های موظف تصمیم خواهند گرفت. مجلس نمایندگان دو هفته پیش پس از آن تصمیم بازنگری پیمان امنیتی با امریکا را گرفتند که برخی نمایندگان به شدت از وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند و دولت امریکا را به عدم همکاری با نیروهای امنیتی افغان بر بنیاد پیمان امنیتی امنیتی، متهم کردند. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور