رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به مجلس حاضر نشد

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به مجلس حاضر نشد
رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که در خصوص چگونگی حذف 35 نامزد انتخابات پارلمانی به مجلس نمایندگان استجواب شده بود، برای پاسخگویی به این مجلس حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عدم حضور عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در نشست امروز شنبه (31 سنبله) با واکنش مجلس مواجه شد و نمایندگان آقای آریایی را به بی‌احترام به قانون اساسی متهم کردند. لالی حمید زی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "عدم حضور رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خلاف قانون اساسی به مجلس حاضر نشده است؛ بناًبراین کمیسیون به گونه فرمایشی 35 نامزد را از فهرست انتخابات حذف کرده و برای یک تیم خاص کار می‌کند نه بر اساس قانون." علی علی‌زاده دیگر عضو مجلس نیز گفت: "تصامیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در مورد حذف نامزدان با قانون اساسی همخوانی ندارد و این کمیسیون مستقل نیست و گوش به فرمان حکومت است و به همین خاطر به گونه سلیقه‌‌ای نام نامزدان را حذف کرده است و گبی برای گفتن ندارد." مریم کوفی یکی از نمایندگانی که نام او نیز از فهرست نامزدان انتخابات آینده پارلمانی حذف شده است، گفت: "کمیسیون شکایت نام مرا به مقاصد شخصی و بر بنیاد اتهام‌های نادرست از فهرست نامزدان حذف کرده است و اگر حق شهروندی من ضایع شود؛ هفته آینده خود را در صحن مجلس با پطرول آتش خواهم زد". خانم کوفی افزود که رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شبی که فردایش فهرست نامزدان حذف شده را اعلام کرد، او را به خانه اش خواسته بود و از آنجای که به خانه‌اش نرفته فردا نامش را از فهرست حذف کرده است. با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت، زمانیکه مجلس نمایندگان بتواند رئیس جمهور را برای پاسخگویی فرا بخواند، رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هم باید می آمد و توضیحات لازم را در رابط به اجراآت این کمیسیون در مورد حذف نامزدان از فهرست ارائه می‌کرد. آقای ابراهیمی گفت: "عدم حضور رئیس کمیسیون به مجلس، خلاف صریح قانون اساسی است و از نظر ما قابل قبول نیست و در برابر این تصمیم کمیسیون بی تفاوت نیستیم." رئیس مجلس خاطر نشان کرد که از آدرس مجلس یک مکتوب به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک مکتوب به دادگاه عالی می‌فرستد و خواستار ارائه نظریه حقوقی و نیز احکام صادره دادگاه عالی در مورد نامزدان حذف شده می‌شود و سپس مجلس در روشنایی آن، در مورد حذف نامزدان تصمیم می‌گیرد. این در حالی است که مجلس نمایندگان هفته گذشته به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 روز مهلت داده بود تا نظریه حقوقی خود را در مورد حذف نامزدان از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ارائه کند؛ اما این کمیسیون تا هنوز در این مورد نظر نداده است. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور