پایان ریاست‌جمهوری میشل عون؛ خلأ قدرت به بحران‌های لبنان اضافه شد

پایان ریاست‌جمهوری میشل عون؛ خلأ قدرت به بحران‌های لبنان اضافه شد
میشل عون، رئیس‌جمهوری ۸۹ ساله مسیحی لبنان که در دوران بحران مالی فاجعه‌بار لبنان و انفجار مرگبار بندر بیروت در این کشور در قدرت بود، روز یکشنبه با پایان دوره ریاست‌جمهوری‌‌اش کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد.