اتحادیه اروپا: روسیه تعلیق توافق صدور غلات اوکراین از دریای سیاه را لغو کند

اتحادیه اروپا: روسیه تعلیق توافق صدور غلات اوکراین از دریای سیاه را لغو کند
اتحادیه اروپا روز یکشنبه از روسیه خواست  از تصمیمش برای خروج از توافق با اوکراین در زمینه صادرات غلات که با میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شده بود منصرف شود.