حکمتیار: امریکا از دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود در افغانستان ناکام مانده است

حکمتیار: امریکا از دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود در افغانستان ناکام مانده است
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گوید که امریکا در 17 سال حضورش در افغانستان نتوانسته به اهدافی سیاسی و نظامی خود در این کشور دست یابد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ آقای حکمتیار، امروز سه‌شنبه (20 سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که امریکا از دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود در افغانستان ناکام مانده است. وی بیان داشت:" دلیل اینکه امریکا نتوانسته در افغانستان به اهداف سیاسی و نظامی خود دست یابد این است که یک گروه قوی غرب‌گرا را در اینجا ندارد، بلکه امریکا بالای گروه‌های اعتماد کرده است که آنها با رقبای منطقه ای امریکا وابسته اند." او افزود که عامل عمده افزایش ناامنی در افغانستان گروه‌هایی است که با رقبای منطقه‌ای امریکا وابسته‌اند و آنها نمی‌خواهد که در افغانستان صلح سراسری تامین شود. حکمتیار گفت:" به هراندازه که اختلافات بین امریکا و روسیه و دیگر رقبای منطقه‌ای امریکا ایجاد می‌شود به همان اندازه اختلافات و ناامنی در افغانستان نیز تشدید می‌شود." رهبر حزب اسلامی در ارتباط به امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا نیز گفت:"‌من با پیمان امنیتی موافق نیستم و این پیمان هم نتوانسته اند که صلح و امنیت را در افغانستان تامین کند." وی اظهار داشت که این سوال را باید از کسانی شود که می‌گفتند امضای پیمان امنیتی با امریکا صلح را تامین کرده و یک ضرورت است. این در حالی است که با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، شورای ملی کشور بر بازنگری توافقنامه امنیتی میان کابل- واشنگتن تاکید کرده‌اند. محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور