افغانستان ناامن‌ترین و سنگاپور امن‌ترین ‌‌‌کشورهای جهان اند-گلوپ

افغانستان ناامن‌ترین و سنگاپور امن‌ترین ‌‌‌کشورهای جهان اند-گلوپ
نتایج یک سروی تازه که صبح وقت چهارشنبه ۲۶ اکتوبر (چهارم عقرب) نشر شد، نشان می‌دهد که افغانستان در میان ۱۲۰ کشور و قلمرو جهان ناامن‌ترین و سینگاپور امن‌ترین کشور جهان می‌باشند.