امیری: طالبان نمی‌توانند فرصت‌های آموزشی و شغلی نصف مردم افغانستان را انکار کنند

امیری: طالبان نمی‌توانند فرصت‌های آموزشی و شغلی نصف مردم افغانستان را انکار کنند
نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت از سوی طالبان بر حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان گفته است که طالبان نمی‌توانند فرصت‌های آموزشی و شغلی نصف مردم این کشور را انکار کنند.