Tag: باشگاه وزرشی

حمله انتحاری بر یک باشگاه ورزشی در غرب کابل

حمله انتحاری بر یک باشگاه ورزشی در غرب کابل

حشمت ستانکزی، سخنگوی قومندانی امنیه کابل می گوید که طبق گزارش های ابتدایی ناشی از...