اسرائيل برای کارزارهای مخرب سایبری پیش از انتخابات پارلمانی آماده می‌شود

اسرائيل برای کارزارهای مخرب سایبری پیش از انتخابات پارلمانی آماده می‌شود
اسرائیل که تا چند روز دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است، برای مقابله با  حملات سایبری احتمالی یا کارزارهای نفوذ کشورهای رقیب و متخاصم خارجی، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، در حالت آماده باش است.