اوکراین: کمک ایران به روسیه باید اسرائیل را از موضع بی‌طرف خارج کند

اوکراین: کمک ایران به روسیه باید اسرائیل را از موضع بی‌طرف خارج کند
مقامات اوکراینی می گویند کمک های نظامی ایران به روسیه در جنگ باید اسرائیل را متقاعد کند از موضع خود که عدم کمک نظامی به کی‌یف است دست بردارد.