نیکلاسن: کشورهای منطقه خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان اند

نیکلاسن: کشورهای منطقه خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان اند
توماس نیکلاسن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که کشورهای منطقه از ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان و رعایت حقوق بشر در این کشور حمایت می‌کنند.