طالبان: تسهیلات لازم را برای بررسی نقض حقوق بشری در افغانستان فراهم کرده‌ایم

طالبان: تسهیلات لازم را برای بررسی نقض حقوق بشری در افغانستان فراهم کرده‌ایم
دو روز پس از آنکه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان از افغان‌ها خواست که نگرانی‌های شان را در مورد نقض حقوق بشر به دفترش بفرستند، وزارت خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که این گروه تسیهلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانۀ موارد نقض حقوق بشری مساعد کرده است.