طالبان: بانکنوت‌های جدید افغانی به زودی وارد افغانستان می‌شود

طالبان: بانکنوت‌های جدید افغانی به زودی وارد افغانستان می‌شود
همزمان با نگرانی‌ها از کاهش پول افغانی در بازارهای افغانستان، بانک مرکزی این کشور که توسط مقام‌های طالبان رهبری می‌شود از چاپ بانکنوت‌های جدید افغانی خبر داده و می‌گوید که این پول به زودی به افغانستان انتقال داده خواهد شد.