ناظران می‌گویند: مبارزه «مدنی عاری از خشونت» در افغانستان نتیجه می‌دهد؟

ناظران می‌گویند: مبارزه «مدنی عاری از خشونت» در افغانستان نتیجه می‌دهد؟
ختم خشونت و خون‌ریزی و استقرار ثبات و صلح سراسری آرزوی هر شهروند افغانستان است. با توجه به ادامه حملات خونین و خشونت‌بار مانند مورد اخیر حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و اعمال محدودیت و خشونت در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی قدرت حاکم، چگونه می‌توان به ختم خون‌ریزی و خشونت امیدوار بود؟